Διαμερισματα

Όροφος Aριθμός
Διαμερίσματος
Υπνοδωμάτια/ Δωμάτια Καλύπτονται Περιοχή m2 Σκεπαστή Βεράντα m2 Ανοιχτή Βεράντα m2 Κοινός Χώρος m2 Συνολικός καλυμμένος χώρος m2 Τιμή ΦΠΑ 18% Τιμή με ΦΠΑ 18%

  

Ισόγειο

  1

  2

  84

  12.92

  13

  

  117.92

πουληθηκε

  

1ος Οροφος

  2

  2

  80

  11.76

  

  

  99.26

  €

  €

  €

  3

  1

  50

  9.36

  

  

  63.86

πουληθηκε

  4

  1

  48

  8.46

  

  

  60.96

πουληθηκε

  5

  1

  50

  11.70

  

  

  66.20

πουληθηκε

  

2ος Οροφος

  6

  2

  88

  15.84

  73

  

  114.84

πουληθηκε

  7

  1

  50

  9.36

  

  

  63.86

πουληθηκε

  8

  1

  48

  8.46

  

  

  60.96

πουληθηκε

  9

  1

  50

  11.70

  

  

  66.20

πουληθηκε