Ιστορικο Εταιριας

Η κατασκευαστική εταιρία Α & Α Αποστολίδης (Εργοληπτική Εταιρία Λτδ) ιδρύθηκε το 1987 από τους αδελφούς Απόστολο και Αντρέα Αποστολίδη. Η εικοσάχρονη πορεία της εταιρίας μας στο κόσμο της οικοδομικής βιομηχανίας και η συνεχής ανέλιξη της, έχει εδραιώσει το όνομα Α & Α Αποστολίδης στον Εργοληπτικό χώρο.

 

Η γνώση, η εμπειρία και η τεχνογνωσία της εταιρία μας καλύπτει όλο το φάσμα της οικοδομικής βιομηχανίας με κατασκευές έργων τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα.

 

Διαχειριζόμενοι όλα μας τα έργα, με απαράβατες αρχές την Υπευθυνότητα, την Σοβαρότητα και Τιμιότητα έχουμε καταξιωθεί στην βιομηχανία κατασκευών.

 

Με γνώμονα τις ίδιες αρχές ιδρύουμε το 1992 την Α & Α Αpostolides Developers Ltd, που δραστηριοποιείται στο τομέα της αγοράς και ανάπτυξης ακινήτων με σκοπό τη δημιουργία κτιρίων υψηλών προδιαγραφών , τα οποία να ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες του σύγχρονου ανθρώπου, τόσο στο χώρο διαμονής, όσο και στο χώρο εργασίας του.

 

Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής μας για συνεχή ποιοτική ανάπτυξη και σεβόμενοι το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας, έχουμε τροχοδρομήσει διαδικασίες για ανάπτυξη και λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001.

 

Η οικονομική ευρωστία της εταιρίας μας, η επιμονή μας στα θέματα ποιότητας και η σχολαστική τήρηση των όρων των Συμβολαίων μας, μας καθιέρωσε στην αγορά και είναι επιπρόσθετη εγγύηση για κάθε πελάτη μας.